מערכת ERP של חברת GNS – כל היתרונות לעסקים

מערכת ERP

מערכת Enterprise Resource Planning היא כיום מערכת המחשוב המרכזית בעסקים רבים. ERP מספק לעסקים אלה כתובת מרכזית ורבת עוצמה, לניהול תהליכי עבודה מרכזיים ומידע. מה GNS מציעה בהקשר זה? וכיצד משתלב בכך מחשוב הענן?

הדור החדש – ERP בענן

עולם שירותי הענן מציע כיום פתרונות עבור מגוון רחב של צרכי מחשוב. הוא גם לא פסח על נושא ה-ERP, למרות שמדובר באתגר לא קטן. זאת, מאחר ש-ERP היא מערכת "כבדה" יחסית, אשר מטפלת הן בתהליכי עבודה קריטיים והן בהיקפי מידע גדולים מאוד. בעזרת מערכת erp מתקדמת של חברת GNS, ניתן לשלב את יתרונות מערכות ה-ERP, עם יתרונות מחשוב הענן. כלומר, את מערכת המחשוב הבולטת ביותר מסוגה, עם אופן אספקת המחשוב המודרני ביותר. ואכן, ניתן לראות את ה-ERP בענן, כדור החדש של מערכות אלה. מה הוא מציע?

מודל כספי גמיש ונוח

במקום לרכוש חומרה ותוכנה ולהתקין אותם אצלכם, בשירות ענן אתם שוכרים את המערכת וניגשים אליה מרחוק. מחד, אתם חוסכים לעצמכם הוצאות וטרחה רבה. במקום רצף הוצאות גדולות עוד לפני השימוש במערכת, אתם עוברים למודל של תשלום סכום חודשי קטן. בכך, מתקבלים חיסכון ניכר בעלויות וייעול משאבים. שירות ה-ERP של GNS זמין במחיר של החל מ-50$ לחודש. גובה התשלום המדויק, תלוי בהיקף השימוש שלכם במערכת. היקף זה, עשוי להשתנות כמובן בעקבות גורמים רבים, דוגמת שינויים עונתיים בפעילותכם העסקית. כל זאת, מספק מפתח חשוב לגמישות ולצמצום בזבוז בהוצאות על ERP.

מעבר קל ומהיר

ייתכן שאתם משתמשים כעת במערכת ERP פנימית או בשירותי ספק ענן אחר ומתלבטים לגבי תהליך המעבר. אלה בהחלט שיקולים משמעותיים מאוד, לגבי מערכות גדולות כמו ERP. חשוב לדעת, שתוכלו להעביר את הנתונים שלכם לשירות של GNS, במהירות ובקלות. הדבר מתאפשר, תודות לניסיון הרב של GNS ולשימוש שהיא עושה בחמש חוות שרתים מקומית, לצד שמונה חוות שרתים בעולם. כל זאת, ללא זמן השבתה. למעשה, גמישות זו של מעבר בין שירותים, היא בין היתרונות החשובים של שירותי ענן באשר הם.

תגובה מהירה

המערכת מציעה זמני תגובה מהירים במיוחד, כולל עבור נתוני זמן אמת. למשל בהקשר לנתונים ממודול ניהול המלאי. מהירות זו, מסייעת לדרג הניהולי בקבלת החלטות, באמצעות הגשת דו"חות או מדדי KPI, באופן מהיר ומדויק. גם במבט רחב יותר מבחינת זמינות והמשכיות עסקית, אתם מכוסים. החברה מנוסה ביישום תכניות DR (התאוששות מאסון). תודות לכך, היא מסוגלת לסייע במקרה הצורך, לחזרה לפעילות במהירות מרבית. זאת, גם בהתחשב ביעדי גיבוי ושחזור שנקבעו מראש.

יתרונות נוספים

אמינות ואבטחה – GNS תנהל עבורכם את המערכת מאחורי הקלעים, באופן אמין ומאובטח. מחד, מדובר על אבטחת מערכת ה-ERP עצמה. מאידך, מדובר על אבטחת המידע הרב שלכם שיהיה שמור בה. לאבטחה בהיבטים אלה, עשויות להיות השלכות חשובות של המשכיות עסקית, פרטיות ואף עמידה בדרישות רגולציה שונות.

גמישות בגישה – תוכלו לגשת אל מערכת ה-ERP של GNS מכל מקום, בכל זמן, מכל מכשיר עם דפדפן.

התמקדות בעיקר – היתרונות השונים שפירטנו עד כה, מאפשרים לכם להתפנות למה שחשוב באמת. הכוונה היא, למה שאתם מגדירים כחשוב מבחינה אסטרטגית עבורכם. במילים אחרות – הפניית מרב משאביכם, אל הליבה העסקית שלכם.

לסיכום

היכרות עם עולם ה-ERP היא דבר חיוני מאוד כיום עבור עסקים. במסגרת היכרות זו, כדאי לבדוק גם את שירות ה-ERP בענן של חברת GNS.

נגישות